Přednáška

V neděli 19.5.2024 se od 16 hod v hostinci koná přednáška o plánu zemědělského hospodaření na pozemcích kolem obce Slatina, na kterých hospodaří Farma Bílkovi. Bude zaměřena na regenerativní zemědělství a zkušenosti s ním po exkurzi na farmách ve Francii. Zváni jsou občané a všichni, které dané téma zajímá.