Pro naše nejstarší

Klub seniorů

Na podzim roku 2007 se senioři z naší obce domluvili a začali se scházet v nově zbudované klubovně v 1. podlaží budovy obecního úřadu. Jejich schůzky, které probíhají jedenkrát měsíčně, jsou v duchu příjemné amosféry a pohody.
V roce 2013 byla přesunuta posilovna do podkroví víceúčelového domu a prostory domu č.p. 58 byly upraveny na klubovnu. Tu z důvodu větší prostornosti a lepší přístupnosti začali využívat i senioři pro své pravidelné měsíční schůzky.