Humanitární společnost

Český červený kříž

V obci pracuje Český červený kříž. Ve své činnosti spolupracuje s SDH Slatina při konání kultůrních akcí v obci.

Předsedkyní je Irena Klegerová.

Počet členů: 38 (k 31.12.2016), 38 (k 31.12.2015), 42 (k 31.12.2014), 41 (k 31.12.2013), 40 (k 31.12.2012).

Český červený kříž

Rok 2018:

17.2.2018
se konala schůze místní organizace ČČK. MUDr. Michal Číšecký doplnil schůzi přednáškou na téma oční choroby.
Fotky naleznete zde.

Rok 2017:

8.7.2017
členky místního ČČK uspořádaly brigádu, na které poklidily a zvelebily prostory kolem víceúčelového hřiště a v parčíku na návsi.
Fotky naleznete zde.
4.2.2017
se konala schůze místní skupiny ČČK. Na schůzi také proběhla přednáška MUDr. Krausové o první pomoci.
Fotky naleznete zde.

Rok 2016:

21.2.2016
členky místního ČČK ve spolupráci s obcí Slatina uspořádali v hostinci vystoupení divadelního spolku tea Trum Velké Opatovice s pohádkovým představením Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Fotky naleznete zde.
14.2.2016
se konala schůze místní skupiny ČČK. Na schůzi také proběhla přednáška MUDr. Nádeníčkové o dětských nemocech.
Fotky naleznete zde.

Rok 2015:

31.1.2015
se konala schůze místní skupiny ČČK. Schůze byla doplněna přednáškou MUDr. Němcové na téma „Nemoci štítné žlázy“.
Fotky naleznete zde.

Rok 2014:

15.2.2014
se konala schůze místní skupiny ČČK. Schůze byla doplněna přednáškou na téma „Jak se správně stravovat při různých chorobách“. Přednášela paní Koubková.
Fotky naleznete zde.

Rok 2013:

24.2.2013
se v hostinci konala schůze místní skupiny ČČK. Součástí schůze byla přednáška Prim. MUDr. Dagmar Veselé o krvi, dárcovství krve, atd.
Fotky naleznete zde.

Rok 2012:

11.2.2012
se v místním hostinci konala výroční valná hromad ČČK. Po schůzi byla přednáška na téma "Aby záda nebolela".
Fotky naleznete zde.

Rok 2011:

11.2.2011
se v místním hostinci konala výroční valná hromad ČČK. Jako host se zúčastnila Mudr. Němcová, která přispěla krátkou přednáškou o vysokém krevním tlaku,...
Fotky naleznete zde.

Rok 2010:

16.3.2010
se konala schůze výroční ČČK.
Fotky z ní naleznete zde.

Rok 2009:

14.3.2009
se uskutečnila výroční schůze ČČK, na které byla zvolena nová předsedkyně paní Irena Klegerová.