Naše symboly

Znak a prapor obce

„Pečetní znamení se pro zvolené motivy nehodí pro tvorbu obecního znaku, proto bylo nutno hledat inspiraci jinde. Obec má dvě části s vlastním katastrem, Slatinu a Březinku.

Březinka už téměř zanikla, proto je ve znaku a praporu reprezentována bílým, resp. prázdným polem, přičemž bílá a zelená barva jsou barvami bříz, jejichž listí se na podzim barví do žluta.

Z motivů, které by Březinku mohly představovat ve znaku, si obecní zastupitelstvo na návrh autora zvolilo půvabného (i v přírodě zeleného) motýla, jehož typický biotop tvoří březina – zelenopláštíka březového.

Slatina je reprezentována zlatou/žlutou barvou jako mluvícím znamením (slovo/jméno Slatina se dříve psávalo i jako Zlatina) a současně reprezentuje i zdejší původně slatinné (mokřinaté, blátivé) prostředí. Zdejší půda je červenozem, a část Slatiny zvaná Červená má svoje jméno pravděpodobně právě po ní (Slatina leží na cestě mezi Brnem a Moravskou Třebovou a je víceméně jediným místem, kde se na jaře a na podzim červená barva půdy skutečně nedá přehlédnout).

Obec je pozoruhodná existencí střední odborné školy zemědělsko-ekonomického typu, což je zvláštní už vzhledem k velikosti obce (cca 130 obyvatel včetně Březinky). Škola už sice zanikla, ale přesto se obecní zastupitelstvo na návrh autora rozhodlo zvolit za svůj symbol motiv, který by ji ve znaku obce připomínal. Kromě Zastávky u Brna, která však již před lety uvažovala o povýšení na město, jde pravděpodobně o jedinou dědinu se střední školou na Moravě.

Znak obce slatina
Znak obce Slatina
Prapor obce Slatina
Prapor obce Slatina

Z motivů, které by symbolizovaly střední školu ve Slatině, si obec vybrala glóbus (orientace školy na studium přírody a zemědělství, školství otvírající i prostým lidem cestu do světa) a počítadlo (hospodářské zaměření školy).“

Text je v úvozovkách, pochází z doby, kdy se jednalo o obou symbolech. Pokud jde o vlajku (prapor), vlajky, které pouze rozvinují znamení znaku na obdélném vlajkovém listě, jsou u nás sice značně rozšířené, považuji je ale za projev nevkusu. Proto bylo zvoleno jiné řešení (Československo také mělo složité znaky, svého času dokonce ve třech mírách složitosti, a k nim ač prostou, přece vkusnou vlajku).

Autorem návrhu znaku a praporu je Mgr. Robert Keprt.