6. dubna u příležitosti celostátní akce Ukliďme Česko mladí hasiči uspořádali brigádu na úklid odpadků kolem obce. Sbíralo se spolu s dospělými po příkopech kolem silnic od Březinky na Červenou, od Březiny do Slatiny, ze Slatiny směrem na Rozcestí a Červenou, kde na nás navázali sousedé z Korbelovy Lhoty, kteří šli od Brťova k Rozcestí. Souběžně jel obecní nákladní automobil MAN a sesbíral odpadkové pytle podél těchto cest. Akce se zúčastnilo přes 50 dětí a dospělých.