Uzavírka silnice Křenov – Březina

Z důvodu opravy krytu silnice bude v době od 6.5.2024 do 23.6.2024 uzavřen průjezd silnicí II/368 mezi Křenovem a Březinou. Objízdná trasa je vedena z obce Březina po silnici III/36612, přes obce Bělá u Jevíčka a Smolná, dále po silnici III/36611 ve městě Jevíčko a po silnici II/366 do obce Křenov.