Skip to: site menu | section menu | main content


Události a akce v roce 2021:

10.1.2021 se uskutečnila Tříkrálová sbírka pořádaná oblastní charitou Mor. Třebová. Občané mimo příspěvků online přispěli do pokladničky v místním obchodě částkou 3 810 Kč.